Nacházíte se zde: Knihovna Martinice » Poslání knihovny

 

 ZAMĚŘENÍ OBECNÍ  KNIHOVNY MARTINICE

 

Cílem přístupu k vedení knihovny je rozšířit její působnost i na ostatní oblasti veřejného života. Knihovna by měla být místem setkávání, poznávání, vyhledávání a hledání dalších lidských přesahů.

Chtěly bychom se zaměřit na rozšíření čtenářské základny. Rozvoj čtenářských dovedností je velmi důležitý nejen pro děti mladšího školního věku  při jejich školních povinnostech, ale i pro další  celoživotní vzdělávání.

 

 

 

Našim cílem je:

·        oživení čtenářské základny

·        vytvoření komunitního centra pro veřejnost

     (děti, rodiče, maminky na MD, senioři)

·        využívání veřejného internetu

·        otevření čítárny

·        pomoci při doučování dětí mladšího školního věku

·        konzultace v německém a anglickém jazyce

·        zapojení široké veřejnosti do nepravidelných aktivit

·        zefektivnění komunikace

 

 

 Knihovna Kroměřížska zapůjčuje pravidelně

naší knihovně knihy z výměnného fondu.

Zde se můžete podívat jaké knihy máme momentálně k dispozici

 

 

 

 

  Knihovna poskytuje tyto služby:

 


  • Volný výběr knih z vlastního fondu knihovny
  • Půjčování knih z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska
  • Rezervace knih
  • Prodloužení výpůjček
  • Poskytování informačních služeb
  • Veřejný internet – ve výpůjčních hodinách
                          

 

 
 Všechny tyto služby poskytuje knihovna zdarma!
 
 

Registrovaní i neregistrovaní uživatelé se řídí platným Knihovním řádem,

 

který je vyvěšen v knihovně!